Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Napisaliśmy projekt i w marcu nasza szkoła  otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Dotacja

W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Planowane zakupy książek będą konsultowane z Samorządem  Uczniowskim, nauczycielami, rodzicami oraz  Biblioteką Publiczną Gminy Kotlin. Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw w poszczególnych klasach w celu propagowania czytelnictwa wśród  dzieci i młodzieży. 
Szkoła na zakup książek wyda w sumie 15000,00 zł (w tym 12000.00 zł środki pochodzące z dotacji oraz 3000.00 zł wkład własny).

W związku z tym biblioteka szkolna przygotowała ankietę - Zaproponuj książki dla biblioteki. Przewodniczących klas prosimy o odebranie ankiet w bibliotece szkolnej. Uczniowie klas I, II otrzymają ankiety od swoich wychowawców. Podajcie w nich tytuły książek, które warto przeczytać i chcielibyście, aby znalazły się w naszej szkolnej bibliotece. Kartkę z zaproponowanymi przez Was tytułami książek należy wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki w bibliotece. W klasach I – II ankietę należy oddać wychowawcy.
Na wszystkie Wasze propozycje czekamy do 15 maja.

Agnieszka Staszak