Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

WYOBRAŹ SOBIE – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2019

Biblioteka szkolna w Kotlinie od kilkunastu już lat w październiku z okazji Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek Szkolnych podejmuje różne działania. W tym roku przeprowadzono:
- konkurs plastyczny  pt. Pippi Pończoszanka – moja koleżanka, Rozczytana wyobraźnia,
 - literacki – Czy znasz Pippi Pończoszankę? Czytam sobie,  czytam tobie!
- poranek czytelniczy – Chciałam być jak Pippi (o Renacie Piątkowskiej)
- głośne czytanie (fragmenty) – Wieloryb, Która to Malala?, Dziurka od klucza, Na wszystko jest sposób
- wystawy książek Renaty Piątkowskiej i Grażyny Bąkiewicz,
- spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz.
 W tym roku święto to obchodzono pod hasłem WYOBRAŹ SOBIE … Głównym celem wszystkich działań przeprowadzonych w naszej szkolnej bibliotece było:
- promowanie biblioteki szkolnej i jej działań,
- zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych,
- propagowanie zainteresowania książką,
- rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej,
- podnoszenie poziomu czytelnictwa,
- integrowanie  środowiska szkolnego.

Oto wyniki konkursów zorganizowanych przez bibliotekę z okazji
MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

PIPPI POŃCZOSZANKA – MOJA KOLEŻANKA 3D

1. Nicola Kubiak IIc
2. Barbara Masztalerz Ib
3. Anna Patera IIIb

PIPPI POŃCZOSZANKA – MOJA KOLEŻANKA  (konkurs plastyczny)
  NAGRODY                                                                         WYRÓŻNIENIA
Magdalena Burdelak  VIb                                               Szymon Walasiak Vc
Wiktoria Banaś Vb                                                          Marta Kantek Va
Wiktoria Dziekońska Va                                                 Ada Borowczyk Vd          
Natalia Ekert VIb                                                              Natalia Skowrońska Vd                         
Wiktoria Burdelak Vd                                                      Sandra Lewandowska Vb        
Julia Biernacik VIb                                                            Szymon Hajdysz Va
Antoni Jędrzejczak Vc                                                      Jan Remblewski IIIb
Julia Wierzbicka Vd                                                          Wiktoria Kmiecik Vd

Rozczytana wyobraźnia (konkurs plastyczny na plakat)

1. Sandra Lewandowska Vb
2. Magdalena Burdelak  VIb
3. Amelia Nowak Vb

Czy znasz Pippi Pończoszankę? ( konkurs literacki)
Kinga Banaś IIc
Sandra Lewandowska Vb
Amelia Nowak Vb
Maria Hoffmann IIc
Wiktoria Banaś Vb

Czytam sobie - czytam Tobie  (audiobooki)
Jan Remblewski IIIb
Weronika  Gogacz IIIb

Wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez szkołę oraz nagrody rzeczowe zakupione przez Radę Rodziców.