Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

3 października odbył się apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowany przez klasę VIIIc z wychowawcą i kółkiem muzycznym.