Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

Noc Zawodowców

4 października chętni uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w Nocy Zawodowców zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Jarocinie i Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie. Była to akcja o charakterze promującym kształcenie dualne i zawodowe, połączona z grą miejską. Jej celem było również rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia oraz kształtowanie umiejętności dobrej organizacji zadań własnych.

Uczniowie jednej z drużyn wzięli udział w grze miejskiej „Zawodowy Express”, podczas której młodzież pod osłoną nocy zmagała się z konkurencjami przygotowanymi na terenie miasta w wybranych zakładach rzemieślniczych. Druga drużyna zmagała się z zadaniami  pod hasłem „Be A Master” polegającymi między innymi na sprawdzeniu wiedzy z zakresu BHP, czy konkurencjach w udzielaniu pierwszej pomocy. Jedną z konkurencji było rozgrywanie gier planszowych z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. 

Nasze drużyny zajęły III i XI miejsce. Gratulujemy!