Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

Akcja Wesołych Ogrodników

Wolontariusze z naszej szkoły kwestowali od piątku do niedzieli. Dziewczęta sprzedały 200 losów. Razem zebraliśmy 3 647,85 zł.

Dziękujemy wolontariuszom i wszystkim, którzy wspierali akcję dl dzieci niepełnosprawnych.

Mariola Szymczak